Navigácia

Obsah

O Z N Á M E N I E

Typ: ostatné
o uskutočnení zasadnutia Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava formou korešpondenčného hlasovania

Vážení členovia pozemkového spoločenstva,

   vzhľadom na aktuálne platné právne normy Slovenskej republiky upravujúce postup proti šíreniu nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v tejto súvislosti neistý stav týkajúci sa možnosti zhromažďovania osôb v blízkej budúcnosti, nie je možné formou hromadného podujatia zvolať zasadnutie Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava.

   Podľa Zákona o pozemkových spoločenstvách výbor zvoláva zasadnutie zhromaždenia raz za rok. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Výbor pozemkového spoločenstva rozhodol, že aj v tomto roku sa uskutoční zasadnutie Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava formou korešpondenčného hlasovania dňa 22. apríla 2022. Zasadnutie teda bude uskutočnené bez osobnej účasti našich členov alebo ich zástupcov na ňom s dolu uvedeným programom.

 

P R O G R AM

zasadnutia Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava uskutočneného formou korešpondenčného hlasovania dňa 22.4. 2022.

 

  1. Správa o činnosti výboru za uplynulé obdobie
  2. Správa dozornej rady o jej činnosti
  3. Správa o finančnom hospodárení a návrh na rozdelenie zisku
  4. Schválenie zmien a doplnkov Zmluvy o pozemkovom spoločenstve (návrh zmien a doplnkov v prílohe)
  5. Korešpondenčné hlasovanie o navrhnutých uzneseniach

 

   Vzhľadom na technickú, ekonomickú a personálnu náročnosť Vám materiály, ktoré majú byť predmetom rokovania podľa bodov 1. až 4. vyššie uvedeného programu, nie je možné doručiť prostredníctvom pošty, ale s týmito je možné sa oboznámiť na webovej stránke pozemkového spoločenstva: www.urbarkokava.sk.

Ďakujeme za porozumenie.

V Liptovskej Kokave dňa 18. marca 2022

 

PS

 

"Hlasovacie lístky" je možné poslať oskenované (prefotené) aj na mail PSBU obce L. Kokava:

urbar-l.kokava@mag-net.sk

 

 


Prílohy

Vytvorené: 18. 3. 2022
Posledná aktualizácia: 18. 3. 2022 9:41
Autor: Správce Webu