Navigácia

Obsah

O Z N Á M E N I E

Typ: ostatné
O Z N Á M E N I E

o uskutočnení zasadnutia Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava formou korešpondenčného hlasovania

Vážení členovia pozemkového spoločenstva,

   vzhľadom na právne normy Slovenskej republiky upravujúce postup proti šíreniu nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, niekoľko mesiacov pretrvávajúci núdzový stav a v tejto súvislosti neistý vývoj situácie v budúcom období, nie je možné obvyklým spôsobom zvolať zasadnutie Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava, pretože by išlo o hromadné podujatie.

   Podľa Zákona o pozemkových spoločenstvách výbor zvoláva zasadnutie zhromaždenia raz za rok, ale pretože za súčasnej situácie a neznámou dobou jej trvania, nie je možné toto zvolať formou osobnej účasti členov na zhromaždení, Výbor pozemkového spoločenstva bol nútený rozhodnúť o uskutočnení zasadnutia Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava formou korešpondenčného hlasovania dňa 7. mája 2021. Zasadnutie teda bude uskutočnené bez osobnej účasti našich členov alebo ich zástupcov na ňom.

   Pretože zasadnutie zhromaždenia sa uskutoční formou korešpondenčného hlasovania, tak jeho program je zúžený len na hlasovanie o otázkach nevyhnutých pre ďalší chod pozemkového spoločenstva a tiež, aby sme Vám mohli aj v tejto neľahkej situácii vyplatiť podiely na zisku.

P R O G R AM

zasadnutia Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava uskutočneného formou korešpondenčného hlasovania dňa 7. 5. 2021.

 

  1. Správa o činnosti výboru za uplynulé obdobie
  2. Správa dozornej rady o jej činnosti
  3. Správa o finančnom hospodárení a návrh na rozdelenie zisku
  4. Oznámenie o ponuke na odpredaj vlastníckeho podielu (viď webová stránka PSBU obce Liptovská Kokava)
  5. Korešpondenčné hlasovanie o navrhnutých uzneseniach

 

         Vzhľadom na technickú, ekonomickú a personálnu náročnosť Vám materiály, ktoré majú byť predmetom rokovania podľa bodov 1. až 4. vyššie uvedeného programu, nie je možné doručiť prostredníctvom pošty, ale s týmito je možné sa oboznámiť na webovej stránke pozemkového spoločenstva: www.urbarkokava.sk.

Ďakujeme za porozumenie.

V Liptovskej Kokave dňa 29. marca 2021

 

PS

"Hlasovacie lístky" je možné poslať oskenované (prefotené) aj na mail PSBU obce L. Kokava:

urbar-l.kokava@mag-net.sk

 


Prílohy

Vytvorené: 30. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 18. 3. 2022 8:20
Autor: Správce Webu