Navigácia

Obsah

Príloha k príspevku predsedu PSBU L. Kokava do Kokavských aktualít

Typ: ostatné
Postupnosť (sled) krokov pri snahe PSBU obce Liptovská Kokava dosiahnuť od Orgánov ochrany prírody rozhodnutie vo veci spracovania kalamity v oblasti Páleníc v rozsahu cca 1 200 m3:
  1. Dňa 28.2.2020 PSBU obce L. Kokava elektronickou poštou doručilo Orgánu ochrany prírody (S-TANAP-u) ohlásenie náhodnej ťažby (vetrovej kalamity) v Lesnom celku Račková - Pálenice (SL200) podľa jednotlivých JPRL v predpokladanom objeme 1 200 m3 (viď príloha č. 01)
  2. „Podnet na začatie konania ku náhodnej ťažbe v lesnom celku Račková“ od Orgánu ochrany prírody (S-TANAP-u) zo dňa 9.3.2020 (viď príloha č. 02)
  3. Vyjadrenie obhospodarovateľa lesa (PSBU) k podnetu Správy TANAPu na začatie konania ku náhodnej ťažbe v lesnom celku Račková zo dňa 17.3.2020 (viď príloha č. 03,04)
  4. Žiadosť o posúdenie dopadov na lesné porasty a vypracovanie návrhu opatrení na zabránenie šírenia škodlivých činiteľov – Lesnícka ochranárska služba Banská Štiavnica zo dňa 27.3.2020 (viď príloha č. 05)
  5. Stanovisko k podnetom Správy TANAPu ohľadom nepovolenia spracovania vetrovej kalamity zo dňa 31.3.2020 od Lesníckej ochranárskej služby v Banskej Štiavnici (viď príloha č. 06)
  6. Žiadosť obhospodarovateľa lesa (PSBU obce L. Kokava) o rozhodnutie zo dňa 6.4.2020 (prílohou je Stanovisko LOS B. Štiavnica), (viď príloha č. 07)
  7. Sťažnosť na nečinnosť Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odboru starostlivosti o životné prostrediezo dňa 19.5.2020 adresovaná na Okresnú prokuratúru v Liptovskom Mikuláši (viď príloha č. 08)
  8. Okresná prokuratúra – potvrdenie prijatia podnetu zo dňa 11.6.2020 (viď príloha č. 09)

Do dnešného dňa, t. j. 1.6.2020, sme nedostali od OKRESNÉHO ÚRADU LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Odbor starostlivosti o životné prostredie žiadne vyjadrenie!


Prílohy

Vytvorené: 1. 7. 2020
Posledná aktualizácia: 1. 7. 2020 8:59
Autor: Správce Webu