Navigácia

Obsah

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU

Typ: ostatné
Príspevok predsedu PSBU obce Liptovská Kokava do Kokavských aktualít zo dňa 21.3.2022

Vážení podielnici, občania.

 

      S ohľadom na aktuálne platné právne normy Slovenskej republiky upravujúce postup proti šíreniu nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v tejto súvislosti neistý stav týkajúci sa možnosti zhromažďovania osôb v blízkej budúcnosti, nie je možné formou hromadného podujatia zvolať zasadnutie Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava.

    Podľa Zákona o pozemkových spoločenstvách výbor zvoláva zasadnutie zhromaždenia raz za rok. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Výbor pozemkového spoločenstva na svojom zasadnutí dňa 7. februára 2022 rozhodol, že aj v tomto roku sa uskutoční zasadnutie Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava formou korešpondenčného hlasovania dňa 22. apríla 2022. Zasadnutie teda bude uskutočnené bez osobnej účasti našich členov alebo ich zástupcov na ňom.

Prehľad prác vykonaných v PSBU Liptovská Kokava za rok 2021

Ťažba dreva

       Vyťažené, spracované a dovezené na manipulačno - expedičný sklad na roľníckom družstve bolo v roku 2021 celkom 4 951,23 m3  dreva. Z tohto objemu predstavovala rubná úmyselná ťažba 1 435,94 m3  ( 29,00 % z celkového objemu ťažby dreva) a spracovanie vetrovej a podkôrnikovej kalamity bolo v objeme  3 515,29 m3 ( 71,00 % z celkového objemu ťažby dreva). Podiel spracovanej kalamity na celkovom objeme vyťaženej drevnej hmoty v roku 2021 bol 71,00%, čo je oproti roku 2020 cca o 6 % menej . Z MES na roľníckom družstve bolo v podobe sortimentov odvezené 4 601,63 m3. V roku 2021 bol podiel kvalitných – piliarskych sortimentov akosti III. A, B, C na úrovni cca 73,20% čo prakticky zodpovedá roku 2020 – 73,71%. V rámci III. triedy akosti v roku 2021 sa znížil podiel akosti III. A, B na 30,42% oproti roku 2020, kedy tento podiel bol 46,14%.  Naopak, v roku 2021 sa zvýšil podiel akosti III.C na 42,78% oproti roku 2020 – 27,57%. Je to najmä v dôsledku obmedzenia zo strany štátnej ochrany prírody, kedy sme nemohli  kalamitu zo začiatku roku spracovávať v období od 1.3.2021 – 31.8.2021. Podiel vlákniny aj palivového dreva ostal zhruba na úrovni roku 2020. Pre podielnikov sme v roku 2021 pripravili celkom 885,50 prm (priestorových metrov) palivového dreva. Všetky požiadavky zo strany podielnikov na palivové drevo vyplývajúce z prijatých uznesení na valných zhromaždeniach boli v roku 2021 uspokojené.

Pestovná činnosť

Obnova lesa (zalesňovanie)

Spolu bolo vysadených 74 230 ks sadeníc na ploche 20,90 ha a to v jarnom období v nasledovnom druhovom zložení:

  • smrek obyčajný 13 000 ks
  • jedľa biela 4 250 ks
  • smrekovec opadavý 27 000 ks
  • borovica lesná 13 000 ks
  • javor horský 13 500 ks
  • buk lesný 3 250 ks
  • breza previsnutá230 ks

 

         Našim cieľom je dosiahnuť čo najpestrejšie druhové zloženie v rámci našich podmienok (5. až 6. lesný vegetačný stupeň).

 

Ďakujem

 

Ing. Vladimír Zubček

predseda PSBU obce Liptovská Kokava


Vytvorené: 22. 6. 2022
Posledná aktualizácia: 22. 6. 2022 13:24
Autor: Správce Webu