Navigácia

Obsah

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU

Typ: ostatné
Príspevok predsedu PSBU obce Liptovská Kokava do Kokavských aktualít zo dňa 14.7.2023

Vážení podielnici, občania.

 

   Posledné zasadnutie  Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava sa uskutočnilo formou korešpondenčného hlasovania dňa 22. apríla 2022. S ohľadom na súčasnú pandemickú situáciu bolo možné v roku 2023 uskutočniť riadne Zhromaždenie prezenčnou formou, teda s osobnou účasťou našich členov, alebo ich zástupcov na ňom. Toto zhromaždenie sa uskutočnilo dňa 22.4.2023. Z predloženej „Správy mandátovej komisie“ vyplynulo, že na zhromaždení bolo celkom prítomných 155 podielnikov, ktorí spolu so splnomocneniami disponovali 7 654,5 hlasmi, čo ku dňu konania zhromaždenia predstavovalo 55,38 % z celkového počtu použiteľných hlasov:

počet všetkých hlasov (celkom)

14 901,5

po odpočítaní hlasov SPF a mŕtvych je:  
   

počet použiteľných hlasov

13 821,5

 

Všetky dôležité dokumenty súvisiace so zasadnutím Zhromaždenia zo dňa 22.4.2023 sú zverejnené na našej webovej stránke www.urbarkokava.sk.

   V jarných mesiacoch sme pokračovali v zalesňovaní plôch po spracovanej kalamite, ale tiež aj vo vylepšovaní už skôr zalesnených plôch. Vďaka tomu, že toho roku bola jar taká ako má byť – bohatá na zrážky, tak aj jarné zalesňovanie sme mohli uskutočniť v plnom rozsahu a ujatosť sadeníc sa blížila k 100 %.

   Spolu sme vysadili 56 550  ks mladých stromčekov na ploche cca 23  ha v nasledovnej štruktúre (v réžii PSBU):

smrek obyčajný

15 700 ks

smrekovec opadavý (červený smrek)

9 300 ks

javor horský

2 500 ks

buk lesný

2 500 ks

   V tomto roku sme využili aj ponuku od Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. na úhradu nákladov na zalesňovanie plôch v Národnom parku v celkovej sume 25 004,62 € s DPH. Boli nám preplatené náklady na zalesnenie 26 550 ks sadeníc v štruktúre:

jedľa biela

7 500,00

smrekovec opadavý

9 100,00

borovica lesná

1 600,00

buk lesný

1 600,00

javor horský

6 750,00

 

 

 

 

 

 

 

   Z uvedeného vyplýva, že takmer polovica nákladov na zalesňovanie nám v roku 2023 bola uhradená zo zdrojov SPP a.s..

   K 30.6.2023 bola spracovaná podkôrniková kalamita v objeme 1 171 m3. Podielnici si za obdobie od konania valného zhromaždenia odviezli zo skladu na Roľníckom družstve celkom 275 prm palivového dreva za podmienok v zmysle rozhodnutia z valného zhromaždenia.

Ďakujem

 

Ing. Vladimír Zubček

predseda PSBU obce Liptovská Kokava


Vytvorené: 14. 7. 2023
Posledná aktualizácia: 14. 7. 2023 11:41
Autor: Správce Webu