Navigácia

Obsah

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU

Typ: ostatné
Trsteník Príspevok predsedu PSBU obce Liptovská Kokava do Kokavských aktualít zo dňa 8.7.2024

Vážení podielnici, občania.

 

 

    Dňa 13.4.2024 sa uskutočnilo Zhromaždenie Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava prezenčnou formou, teda s osobnou účasťou našich členov, alebo ich zástupcov na ňom. Z predloženej správy mandátovej komisie vyplynulo, že na zhromaždení bolo celkom fyzicky prítomných 150 podielnikov s počtom 4 558,5 hlasov a skrz splnomocnenie 97 podielnikov z počtom 2 651 hlasov, čo predstavuje 7 209,5 hlasov. Mandátová komisia skonštatovala, že nadpolovičná väčšina hlasov bol počet 6 901 a prezenčných 7 209,5 hlasov z celkového počtu reálne použiteľných hlasov (13 801), čo predstavuje 52,23% hlasov, teda zhromaždenie PSBU obce Liptovská Kokava zo dňa 13.4.2024 bolo uznášaniaschopné.

    V programe zhromaždenia boli aj voľby do orgánov spoločenstva – predseda, výbor a dozorná rada. Voľby boli uskutočnené v zmysle schváleného volebného poriadku dvojkolovým systémom – prvé kolo tajné cez volebnú kandidátku. Ak v prvom kole nebudú kandidáti zvolení nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov ponížených o hlasy SPF a zosnulých spolupodielnikov, prebehne druhé kolo volieb, ktoré bude verejné. Keďže v prvom kole nebol zvolený žiadny z kandidátov nadpolovičnou väčšinou hlasov, bolo uskutočnené aj druhé kolo a to verejným hlasovaním. Na základe výsledkov druhého (verejného) kola hlasovania volebná komisia konštatovala, že boli zvolení za predsedu PSBU obce L. Kokava Ing. Vladimír Zubček, za člena výboru s najvyšším počtom hlasov z prvého kola Mgr. Michal Tekely (zástupca CZ ECAV na Slovensku Liptovská Kokava), Ján Bartek, Ing. Juraj Oravec, Dušan Matejko a za náhradníkov členov výboru v poradí z prvého kola bol zvolený piaty Ing. Michal Jurčo a šiesty  Ing. Ján Jurčo. Za člena dozornej rady boli zvolení - Dušan Jančuška, Anna Droppová a Pavel Pros.

    Volebná komisia konštatovala, že do orgánov spoločenstva (predseda, členovia výboru a dozornej rady) boli zvolení členovia nadpolovičnou väčšinou ku dňu volieb použiteľných hlasov a preto voľby do orgánov Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava  sú právoplatné.

    Celý priebeh Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava sa niesol v pokojnom a konštruktívnom duchu, v zmysle schváleného rokovacieho programu, za čo treba poďakovať všetkým prítomným poďakovať. Ako som už vyššie spomenul, tí prítomní predstavovali len 52,23 % z celkového počtu reálne použiteľných hlasov. Stačilo, aby niekoľko z nich neprišlo a zhromaždenie by nebolo uznášaniaschopné. Malo by len informatívny charakter a nemohli by byť vyplatené ani dividendy. Bude na zvážení, či v budúcnosti nevyužiť koncept konania zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania a mať tak istotu uznášaniaschopnosti zhromaždenia. Je preto skoro paródiou, že už pár dní po konaní zhromaždenia volali tí podielnici, ktorí sa zhromaždenia nezúčastnili a pýtali sa, kedy a hlavne v akej výške budú vyplatené dividendy! No byť vlastníkom neznamená len požívať úžitky, ale plniť si aj svoje povinnosti vlastníka a to napríklad aj zúčastnením sa na zhromaždení, resp. poverením niekoho svojim zastupovaním. Preto ešte raz chcem poďakovať všetkým zúčastneným na zhromaždení.

    Teraz niečo k našej práci. Na manipulačno – expedičnom sklade dreva (MES) na roľníckom družstve máme k dnešnému dňu (30.6.2024 – keď píšem tento príspevok) pripravených pre podielnikov 110 prm (priestorových metrov) palivového dreva a do tohto času bolo už vydaných už viac ako 200 prm. Tiež ostáva ponuka prevziať si podiel na palivové drevo vo forme 4 m vlákniny, kde cena bude znížená o náklady na štiepanie.

    Čo sa týka ťažby dreva, tak sme pokračovali v spracovaní podkôrnikovej kalamity – spracovanie suchárov v oblasti Páleníc, Trsteníka, Sekaniska a Sihál. Keďže prvá polovica roku 2024 sa zdá byť zrážkovo nadpriemerná, tak by to mohlo pomôcť aj v schopnosti našich lesov brániť sa pred atakom hladného hmyzu. Zvlášť smrek je citlivý na nedostatok vlahy v pôde s čím úzko súvisí jeho schopnosť vytvárať si obranné látky (živicu) a tak sa brániť pred lykožrútom smrekovým.

    V jarných mesiacoch sme pristúpili aj k zalesňovaniu plôch po spracovanej kalamite z roku 2023. Aj v tomto roku bola možnosť zapojiť sa do projektu od SPP „Vráťme spoločne stromy do lesa“. Projekt bol schválený a aj sme ho zrealizovali. V rámci tohto projektu sme vysadili 36 400 ks sadeníc v štruktúre:

  • jedľa biela – 18 725 ks
  • smrekovec opadavý – 6 300 ks
  • borovica lesná – 3 150 ks
  • buk lesný – 700 ks
  • javor horský – 7 525 ks

    Hodnota projektu predstavovala celkovú čiastku 34 715,75.-€ s DPH. Táto suma zahŕňala cenu materiálu (sadeníc) a cenu práce (výsadbu sadeníc). Spoločnosti SPP patrí preto vďaka. Okrem to sme z našich prostriedkov vysadili ešte 5 000 ks javora horského, 5 000 ks buka lesného a 1 000 ks smreka obyčajného vo forme odrastkov na ťažko zalesniteľných plochách v Sihlách.

    Môj prvý príspevok v tomto roku v Kokavských aktualitách som začal citátom:

„Nepýtaj sa, čo môže urobiť tvoja zem pre teba. Pýtaj sa, čo môžeš urobiť ty pre svoju zem“. My sme tohto roku vysadili 47 400 ks lesných drevín, ktoré v dospelosti neprinesú len drevo, ale budú základom pre zdravý les plný života.

Ďakujem

Ing. Vladimír Zubček

predseda PSBU obce Liptovská Kokava

 


Vytvorené: 7. 7. 2024
Posledná aktualizácia: 7. 7. 2024 16:58
Autor: Správce Webu