Navigácia

Obsah

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava
032 44 Liptovská Kokava 376

Tel.: 044 5297174

IČO: 30233291
IČ DPH: SK 2020428663

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK38 0900 0000 0000 5676 5950

Registračné číslo spoločenstva: 1/2001 – PS/1 – Lipt. Hrádok

Webmail:

urbar-l.kokava@mag-net.sk – PSBU obce Liptovská Kokava