Navigácia

Obsah

Valné zhromaždenia

Valné zhromaždenie 2024

správa o činnosti výboru za rok 2023

správa o finančnom hospodárení za rok 2023

správa o činnosti DR za rok 2023

uznesenie z VZ 2024

Valné zhromaždenie 2023

správa o činnosti výboru za rok 2022

správa o finančnom hospodárení za rok 2022

správa o činnosti DR za rok 2022

správa mandátovej komisie 2023

účtovná závierka za rok 2022

uznesenie z VZ 2023 

Valné zhromaždenie 2022

oznámenie o uskutočnení zasadnutia zhromaždenia

hlasovací lístok 2022

správa o činnosti výboru za rok 2021

správa o činnosti DR za rok 2021

správa o finančnom hospodárení za rok 2021

účtovná závierka za rok 2021

správa mandátovej komisie

Valné zhromaždenie 2021

oznámenie o uskutočnení zasadnutia zhromaždenia

hlasovací lístok

správa o činnosti výboru za rok 2020

správa o činnosti DR za rok 2020

správa o finančnom hospodárení za rok 2020

ponuka na predaj podielov

účtovná závierka za rok 2020

správa mandátovej komisie

Valné zhromaždenie 2020

hlasovací lístok

oznámenie o uskutočnení zasadnutia zhromaždenia

správa o činnosti DR za rok 2019

správa o činnosti výboru za rok 2019

správa o finančnom hospodárení za rok 2019

správa mandátovej komisie

účtovná závierka za rok 2019

Valné zhromaždenie 2019

pozvánka na VZ_2019

hospodársky výsledok za rok 2018

správa o činnosti výboru za rok 2018

správa o finančnom hospodárení za rok 2018

správa dozornej rady za rok 2018

správa mandátovej komisie VZ 2019 (237.26 kB)

správa volebnej komisie - voľby 2019

uznesenie

 

Valné zhromaždenie 2018

pozvánka na VZ 2018

hospodársky výsledok za rok 2017

správa o činnosti výboru za rok 2017

správa o finančnom hospodárení za rok 2017

správa dozornej rady

správa mandátovej komisie

uznesenie

Valné zhromaždenie 2017

pozvánka na VZ 2017

správa o činnosti výboru za rok 2016

hospodársky výsledok za rok 2016

správa o finančnom hospodárení za rok 2016

správa dozornej rady

správa mandátovej komisie

uznesenie

Valné zhromaždenie 2016

pozvánka na VZ 2016

správa o činnosti výboru za rok 2015

hospodársky výsledok za rok 2015

správa o finančnom hospodárení za rok 2015

správa dozornej rady

správa mandátovej komisie

uznesenie

Valné zhromaždenie 2015

pozvánka na VZ 2015

správa o činnosti výboru za rok 2014

hospodársky výsledok za rok 2014

správa o finančnom hospodárení za rok 2014

správa dozornej rady

správa mandátovej komisie

správa o plnení úloh vyplývajúcich z LHP

uznesenie