Navigácia

Obsah

Aktuality

22.05.2020

Správa mandátovej komisie

Správa mandátovej komisie z korešpondenčného hlasovania formou hlasovacích lístkov

Detail

17.04.2020

O Z N Á M E N I E

O Z N Á M E N I E o uskutočnení zasadnutia Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava formou korešpondenčného hlasovania

Detail

17.03.2020

O Z N A M

Oznam pre členov Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava o zrušení zasadnutia Zhromaždenia

Detail

06.03.2020

Oznam o konaní riadneho "Zhromaždenia vlastníkov lesov PSBU obce Liptovská Kokava"

Zhromaždenie vlastníkov lesov PSBU obce Liptovská Kokava

Detail

16.01.2020

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU

Príspevok predsedu PSBU obce Liptovská Kokava do Kokavských aktualít zo 17.12.2019

Detail