Navigácia

Obsah

Aktuality

22.06.2022

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU

Príspevok predsedu PSBU obce Liptovská Kokava do Kokavských aktualít zo dňa 22.6.2022

Detail

29.04.2022

správa mandátovej komisie

Správa mandátovej komisie z korešpondenčného hlasovania formou hlasovacích lístkov v roku 2022

Detail

22.03.2022

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty

Detail

21.03.2022

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU

Príspevok predsedu PSBU obce Liptovská Kokava do Kokavských aktualít zo dňa 21.3.2022

Detail

18.03.2022

O Z N Á M E N I E

o uskutočnení zasadnutia Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava formou korešpondenčného hlasovania

Detail