Navigácia

Obsah

Výstavba urbárskeho domu

Výstavba urbárskeho domu

Stručná história výstavby urbárskeho domu

p.č. dátumy zasadnutia výboru prijaté uznesenia a rozhodnutia výboru v súvislosti s výstavbou urbárskeho domu
 1 2.4.2012 Výbor poveril predsedu, aby projektovú dokumentáciu k urbárskemu domu spolu s výzvou na predloženie cenovej ponuky poslal stavebným spoločnostiam. Cenovú ponuku bolo potrebné odovzdať do 25.4.2012 do 14,00 hod. na PSBU obce L. Kokava
2 25.4.2012 Na základe výsledkov hlasovania o predložených cenových ponukách bola na realizáciu stavby vybratá spoločnosť SIPS s.r.o. Liptovský Hrádok
3 7.5.2012 Predseda rozdal prítomným členom výboru návrh zmluvy o dielo, aby ju preštudovali a do 14.5.2012 si k tejto zmluve pripravili pripomienky, ktoré budú na základe posúdenia zapracované do tejto zmluvy
4 14.5.2012 Výbor vybral z prihlásených záujemcov stavebný dozor – Ing. Ján Žiška, s ktorým bola následne uzatvorená mandátna zmluvy
5 28.5.2012 Výbor prejednal pripomienky zhotoviteľa – p. Papaja k zmluve o dielo na prestavbu urbárskeho domu
6   Dňa 29.5.2012 bola podpísaná zmluva o dielo na „Prístavbu a nadstavbu domu č. 376“ medzi PSBU L. Kokava a SIPS s.r.o. Liptovský Hrádok (následne sa začalo s búracími prácami)
7   Odovzdanie stavby podľa Zmluvy o dielo č. 1/2012 prebehlo dňa 30.1.2013

 

 

Zubček


Vytvorené: 25. 8. 2017
Posledná aktualizácia: 4. 9. 2017 09:22
Autor: Správce Webu