Navigácia

Obsah

Aktuality

06.10.2021

cesta na Lojzovo

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU

Príspevok predsedu PSBU obce Liptovská Kokava do Kokavských aktualít zo dňa 6.10.2021

Detail

20.05.2021

Správa mandátovej komisie

Správa mandátovej komisie z korešpondenčného hlasovania formou hlasovacích lístkov

Detail

30.03.2021

O Z N á M E N I E

O Z N Á M E N I E o uskutočnení zasadnutia Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava formou korešpondenčného hlasovania

Detail

25.03.2021

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU

Príspevok predsedu PSBU obce Liptovská Kokava do Kokavských aktualít zo dňa 25.3.2021

Detail

10.12.2020

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU

Príspevok predsedu PSBU obce Liptovská Kokava do Kokavských aktualít z 10.12.2020

Detail