Navigácia

Obsah

Aktuality

12.08.2019

SPOPLATNENIE PARKOVANIA V LOKALITE KOKAVSKÝ MOST

Informácia o spoplatnení parkovania v lokalite Kokavský most, ktorá je vo vlastníctve Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava

Detail

26.07.2019

Informácia k osadeniu dopravného značenia

Informácia k osadeniu dopravného značenia B3 – „zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel“ na ceste od Roľníckeho družstva Liptovská Kokava smerom na „Sekanisko“

Detail

09.07.2019

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU OBCE LIPTOVSKÁ KOKAVA DO KOKAVSKÝCH AKTUALÍT Z 9.7.2019

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU OBCE LIPTOVSKÁ KOKAVA DO KOKAVSKÝCH AKTUALÍT Z 9.7.2019

Detail

03.06.2019

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU OBCE LIPTOVSKÁ KOKAVA DO KOKAVSKÝCH AKTUALÍT Z 2.4.2019

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU OBCE LIPTOVSKÁ KOKAVA DO KOKAVSKÝCH AKTUALÍT Z 2.4.2019

Detail

29.01.2019

Oznam o konaní riadneho "Zhromaždenia vlastníkov lesov PSBU obce Liptovská Kokava"

Oznam o konaní riadneho "Zhromaždenia vlastníkov lesov PSBU obce Liptovská Kokava"

Detail