Navigácia

Obsah

Aktuality

29.04.2022

správa mandátovej komisie

Správa mandátovej komisie z korešpondenčného hlasovania formou hlasovacích lístkov v roku 2022

Detail

22.03.2022

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty

Detail

18.03.2022

O Z N Á M E N I E

o uskutočnení zasadnutia Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava formou korešpondenčného hlasovania

Detail

13.12.2021

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU

Príspevok predsedu PSBU obce Liptovská Kokava do Kokavských aktualít zo dňa 13.12.2021

Detail

06.10.2021

cesta na Lojzovo

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU

Príspevok predsedu PSBU obce Liptovská Kokava do Kokavských aktualít zo dňa 6.10.2021

Detail