Navigácia

Obsah

Aktuality

16.03.2023

OZNAM O KONANÍ RIADNEHO "ZHROMAŽDENIA VLASTNÍKOV LESOV PSBU OBCE LIPTOVSKÁ KOKAVA"

"Zhromaždenie vlastníkov lesov PSBU obce Liptovská Kokava"

Detail

15.12.2022

PF 2023

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU

Príspevok predsedu PSBU obce Liptovská Kokava do Kokavských aktualít zo dňa 15.12.2022

Detail

27.09.2022

jesenné ráno

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU

Príspevok predsedu PSBU obce Liptovská Kokava do Kokavských aktualít zo dňa 28.9.2022

Detail

22.06.2022

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU

Príspevok predsedu PSBU obce Liptovská Kokava do Kokavských aktualít zo dňa 22.6.2022

Detail

29.04.2022

správa mandátovej komisie

Správa mandátovej komisie z korešpondenčného hlasovania formou hlasovacích lístkov v roku 2022

Detail