Navigácia

Obsah

Aktuality

30.03.2021

O Z N á M E N I E

O Z N Á M E N I E o uskutočnení zasadnutia Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava formou korešpondenčného hlasovania

Detail

25.03.2021

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU

Príspevok predsedu PSBU obce Liptovská Kokava do Kokavských aktualít zo dňa 25.3.2021

Detail

10.12.2020

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU

Príspevok predsedu PSBU obce Liptovská Kokava do Kokavských aktualít z 10.12.2020

Detail

01.07.2020

Príloha k príspevku predsedu PSBU L. Kokava do Kokavských aktualít

Postupnosť (sled) krokov pri snahe PSBU obce Liptovská Kokava dosiahnuť od Orgánov ochrany prírody rozhodnutie vo veci spracovania kalamity v oblasti Páleníc v rozsahu cca 1 200 m3:

Detail

22.06.2020

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU

Príspevok predsedu PSBU obce Liptovská Kokava do Kokavských aktualít z 22.6.2020

Detail