Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

tetrov hlucháň

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU

Príspevok predsedu PSBU obce Liptovská Kokava do Kokavských aktualít zo dňa 8.1.2024 celý text

ostatné | 11. 4. 2024 | Autor: Správce Webu

OZNAM O KONANÍ RIADNEHO "ZHROMAŽDENIA VLASTNÍKOV LESOV PSBU OBCE LIPTOVSKÁ KOKAVA"

"Zhromaždenie vlastníkov lesov PSBU obce Liptovská Kokava" celý text

ostatné | 11. 3. 2024 | Autor: Správce Webu

DRAŽBA DREVNEJ HMOTY

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty celý text

ostatné | 18. 1. 2024 | Autor: Správce Webu
PF 2024

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU

Príspevok predsedu PSBU obce Liptovská Kokava do Kokavských aktualít zo dňa 8.1.2024 celý text

ostatné | 18. 1. 2024 | Autor: Správce Webu
nový mostík na Tatranskej magistrále (červená značka) v oblasti Trsteníka – zhotoviteľ PSBU obce L. Kokava

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU

Príspevok predsedu PSBU obce Liptovská Kokava do Kokavských aktualít zo dňa 9.10.2023 celý text

ostatné | 9. 10. 2023 | Autor: Správce Webu

O Z N A M - D Ô L E Ž I T É

NEPREDÁVAJTE SVOJE VLASTNÍCKE PODIELY ! celý text

ostatné | 2. 8. 2023 | Autor: Správce Webu

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU

Príspevok predsedu PSBU obce Liptovská Kokava do Kokavských aktualít zo dňa 14.7.2023 celý text

ostatné | 14. 7. 2023 | Autor: Správce Webu
jar je tu

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU

Príspevok predsedu PSBU obce Liptovská Kokava do Kokavských aktualít zo dňa 21.3.2023 celý text

ostatné | 21. 3. 2023 | Autor: Správce Webu

OZNAM O KONANÍ RIADNEHO "ZHROMAŽDENIA VLASTNÍKOV LESOV PSBU OBCE LIPTOVSKÁ KOKAVA"

"Zhromaždenie vlastníkov lesov PSBU obce Liptovská Kokava" celý text

ostatné | 16. 3. 2023 | Autor: Správce Webu
PF 2023

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU

Príspevok predsedu PSBU obce Liptovská Kokava do Kokavských aktualít zo dňa 15.12.2022 celý text

ostatné | 15. 12. 2022 | Autor: Správce Webu
jesenné ráno

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU

Príspevok predsedu PSBU obce Liptovská Kokava do Kokavských aktualít zo dňa 28.9.2022 celý text

ostatné | 27. 9. 2022 | Autor: Správce Webu

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU

Príspevok predsedu PSBU obce Liptovská Kokava do Kokavských aktualít zo dňa 22.6.2022 celý text

ostatné | 22. 6. 2022 | Autor: Správce Webu

správa mandátovej komisie

Správa mandátovej komisie z korešpondenčného hlasovania formou hlasovacích lístkov v roku 2022 celý text

ostatné | 29. 4. 2022 | Autor: Správce Webu

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty celý text

ostatné | 22. 3. 2022 | Autor: Správce Webu

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU

Príspevok predsedu PSBU obce Liptovská Kokava do Kokavských aktualít zo dňa 21.3.2022 celý text

ostatné | 21. 3. 2022 | Autor: Správce Webu

O Z N Á M E N I E

o uskutočnení zasadnutia Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava formou korešpondenčného hlasovania celý text

ostatné | 18. 3. 2022 | Autor: Správce Webu

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU

Príspevok predsedu PSBU obce Liptovská Kokava do Kokavských aktualít zo dňa 13.12.2021 celý text

ostatné | 13. 12. 2021 | Autor: Správce Webu
cesta na Lojzovo

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU

Príspevok predsedu PSBU obce Liptovská Kokava do Kokavských aktualít zo dňa 6.10.2021 celý text

ostatné | 6. 10. 2021 | Autor: Správce Webu

Správa mandátovej komisie

Správa mandátovej komisie z korešpondenčného hlasovania formou hlasovacích lístkov celý text

ostatné | 20. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

O Z N Á M E N I E

O Z N Á M E N I E

o uskutočnení zasadnutia Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava formou korešpondenčného hlasovania
celý text

ostatné | 30. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU

Príspevok predsedu PSBU obce Liptovská Kokava do Kokavských aktualít zo dňa 25.3.2021 celý text

ostatné | 25. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU

Príspevok predsedu PSBU obce Liptovská Kokava do Kokavských aktualít z 10.12.2020 celý text

ostatné | 10. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Príloha k príspevku predsedu PSBU L. Kokava do Kokavských aktualít

Postupnosť (sled) krokov pri snahe PSBU obce Liptovská Kokava dosiahnuť od Orgánov ochrany prírody rozhodnutie vo veci spracovania kalamity v oblasti Páleníc v rozsahu cca 1 200 m3: celý text

ostatné | 1. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU

Príspevok predsedu PSBU obce Liptovská Kokava do Kokavských aktualít z 22.6.2020 celý text

ostatné | 22. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Petícia Mor ho !

Petícia za záchranu lesa, vody v procese klimatických zmien a odstránenie ohrozenia človeka v prírode celý text

ostatné | 16. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Správa mandátovej komisie

Správa mandátovej komisie z korešpondenčného hlasovania formou hlasovacích lístkov celý text

ostatné | 22. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

O Z N Á M E N I E

O Z N Á M E N I E
o uskutočnení zasadnutia Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava formou korešpondenčného hlasovania
celý text

ostatné | 17. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

O Z N A M

Oznam pre členov Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava o zrušení zasadnutia Zhromaždenia celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam o konaní riadneho "Zhromaždenia vlastníkov lesov PSBU obce Liptovská Kokava"

Zhromaždenie vlastníkov lesov PSBU obce Liptovská Kokava celý text

ostatné | 6. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU

Príspevok predsedu PSBU obce Liptovská Kokava do Kokavských aktualít zo 17.12.2019 celý text

ostatné | 16. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 3
posledná