Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Správa mandátovej komisie

Správa mandátovej komisie z korešpondenčného hlasovania formou hlasovacích lístkov celý text

ostatné | 22. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

O Z N Á M E N I E

O Z N Á M E N I E
o uskutočnení zasadnutia Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava formou korešpondenčného hlasovania
celý text

ostatné | 17. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

O Z N A M

Oznam pre členov Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava o zrušení zasadnutia Zhromaždenia celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam o konaní riadneho "Zhromaždenia vlastníkov lesov PSBU obce Liptovská Kokava"

Zhromaždenie vlastníkov lesov PSBU obce Liptovská Kokava celý text

ostatné | 6. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU

Príspevok predsedu PSBU obce Liptovská Kokava do Kokavských aktualít zo 17.12.2019 celý text

ostatné | 16. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

PF 2020

PF 2020 celý text

ostatné | 13. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU

Príspevok predsedu PSBU obce Liptovská Kokava do Kokavských aktualít z 1.10.2019 celý text

ostatné | 1. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

SPOPLATNENIE PARKOVANIA V LOKALITE KOKAVSKÝ MOST

Informácia o spoplatnení parkovania v lokalite Kokavský most, ktorá je vo vlastníctve Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava celý text

ostatné | 12. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Informácia k osadeniu dopravného značenia

Informácia k osadeniu dopravného značenia B3 – „zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel“ na ceste od Roľníckeho družstva Liptovská Kokava smerom na „Sekanisko“ celý text

ostatné | 26. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU OBCE LIPTOVSKÁ KOKAVA DO KOKAVSKÝCH AKTUALÍT Z 9.7.2019

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU OBCE LIPTOVSKÁ KOKAVA DO KOKAVSKÝCH AKTUALÍT Z 9.7.2019 celý text

ostatné | 9. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU OBCE LIPTOVSKÁ KOKAVA DO KOKAVSKÝCH AKTUALÍT Z 2.4.2019

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU OBCE LIPTOVSKÁ KOKAVA DO KOKAVSKÝCH AKTUALÍT Z 2.4.2019 celý text

ostatné | 3. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam o konaní riadneho "Zhromaždenia vlastníkov lesov PSBU obce Liptovská Kokava"

Oznam o konaní riadneho "Zhromaždenia vlastníkov lesov PSBU obce Liptovská Kokava" celý text

ostatné | 29. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Výzva na predkladanie ponúk na prenájom Chaty pod Plieškom

Výzva na predkladanie ponúk na prenájom Chaty pod Plieškom celý text

ostatné | 28. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU OBCE LIPTOVSKÁ KOKAVA DO KOKAVSKÝCH AKTUALÍT ZO 14.12.2018

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU OBCE LIPTOVSKÁ KOKAVA DO KOKAVSKÝCH AKTUALÍT ZO 14.12.2018 celý text

ostatné | 14. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU OBCE LIPTOVSKÁ KOKAVA DO KOKAVSKÝCH AKTUALÍT Z 4.10.2018

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU OBCE LIPTOVSKÁ KOKAVA DO KOKAVSKÝCH AKTUALÍT Z 4.10.2018 celý text

ostatné | 4. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
spracovanie kalamity harvestorom v Sekanisku

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU OBCE LIPTOVSKÁ KOKAVA DO KOKAVSKÝCH AKTUALÍT Z 25.6.2018

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU OBCE LIPTOVSKÁ KOKAVA DO KOKAVSKÝCH AKTUALÍT Z 25.6.2018 celý text

ostatné | 26. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU OBCE LIPTOVSKÁ KOKAVA DO KOKAVSKÝCH AKTUALÍT Z 18.3.2018

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU OBCE LIPTOVSKÁ KOKAVA DO KOKAVSKÝCH AKTUALÍT Z 18.12.2017 celý text

ostatné | 9. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznam o konaní riadneho "Zhromaždenia vlastníkov lesov PSBU obce Liptovská Kokava"

Oznam o konaní riadneho "Zhromaždenia vlastníkov lesov PSBU obce Liptovská Kokava celý text

ostatné | 26. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU OBCE LIPTOVSKÁ KOKAVA DO KOKAVSKýCH AKTUALÍT Z 18.12.2017

Príspevok predsedu PSBU obce Liptovská Kokava do Kokavských aktualít z 18.12.2017 celý text

ostatné | 18. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Príspevok predsedu PSBU obce Liptovská Kokava do Kokavských aktualít z 13.10.2017

Vždy, keď mám napísať príspevok za PSBU L. Kokava do Kokavských aktualít, tak mám hlavybôľ, čo napísať, alebo skôr o čom by to malo byť. Teraz mi k téme dopomohli aj príspevky na istom internetovom diskusnom fóre. Ich autori sa priamo dotkli PSBU L. Kokava. Diskutujúci si okrem toho, že si na našich pozemkoch nazbierali hríbov a autom sa po našich cestám do našich lesov dostali, tiež všimli, ako „devastujeme ťažbou lesy nad Liptovskou Kokavou nad salašom“ ! Dokonca jeden diskutujúci sa vyjadril, že „úplne by stačilo dodržiavať platné zákony a pozatvárať enviromentálnych zločincov ...“ – tým zrejme myslel nás urbárnikov. celý text

ostatné | 13. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
vysne-podbrezie

Príspevok predsedu PSBU do Kokavských aktualít z 13.7.2017

Vážení podielnici, občania.

Jar je vždy predzvesťou zrodu niečoho nového. Zakladajú sa nové generácie zvierat. Na lúkach sa zelenie čerstvá tráva. Všetko je sviežejšie a živšie. Nám to však často príde, že každá jar je rovnaká. V záhradách, tak ako každý rok poorieme, zasejeme, zasadíme, častokrát tie isté plodiny, ale minimálne zmenou je, že sa snažíme ich dať na iné miesto – prestriedať ich. celý text

ostatné | 13. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznam pre vlastníkov chát

Oznam pre vlastníkov chát, ktorých chaty stoja na prenajatých pozemkoch od Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava. celý text

ostatné | 13. 7. 2017 | Autor: Správce Webu
safran

Príspevok predsedu PSBU do Kokavských aktualít z 13.4.2017

Príspevok predsedu PSBU do Kokavských aktualít z 13.4.2017 celý text

ostatné | 15. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Informácia

Výsledok hospodárenia za rok 2016 a pozvánku na valné zhromaždenie PSBU 2017, nájdete pod záložkou PSBU,Valné zhromaždenie. celý text

ostatné | 28. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
PF_2017

Vážení podielnici a občania

Vážení podielnici a občania celý text

ostatné | 19. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Príspevok predsedu PSBU do Kokavských aktualít z 9.10.2016

Vážení podielnici, občania.

Listnaté stromy začínajú žltnúť, po poliach sa motajú „zberači“ zemiakov a z lesov sa v podvečer ozývajú zaľúbené piesne jeleňov. Typické znaky pre prichádzajúcu jeseň. Čo však je pre jeseň v našich končinách už menej typické je, že okrem žltnutia lisov listnáčov nám začínajú „hrdzavieť“ koruny vždy zelených smrekov. Tento jav nadobúda nielen v Západných Tatrách, ale po celom Severnom Slovensku, stav epidémie. Hrozí to úplným rozpadom smrekových porastov. Tento jav sa nevyhol ani porastom v našom spoločenstve (Strýčkovo, Sekanisko, Sihly, Trsteník, Pálenice – jednoducho všade !). Pri tomto konštatovaní som si spomenul na môj príspevok do Kokavských aktualít z marca tohto roku: celý text

ostatné | 17. 10. 2016 | Autor: Správce Webu

Príspevok predsedu PSBU do Kokavských aktualít z 22.3.2016

Vážení podielnici, občania.

Z roku 2016 uplynuli už takmer tri mesiace, ktoré by sme z hľadiska počasia mohli nazvať aj aprílové – teda bláznivé. A nielen tieto mesiace, ale aj posledné dva roky. celý text

ostatné | 22. 3. 2016 | Autor: Správce Webu

Príspevok predsedu PSBU do Kokavských aktualít z 14.12.2015

Vážení podielnici, občania.

Príde mi, ako keby to bolo len pred malou chvíľou, keď prišla z obecného úradu požiadavka na príspevok do posledných Kokavských aktualít roku 2014. No odvtedy prešiel už takmer celý rok a je tu zasa vianočný čas a čas bilancovania toho, čo sa nám podarilo urobiť a čo nás ešte čaká. celý text

ostatné | 14. 12. 2015 | Autor: Správce Webu

Príspevok predsedu PSBU do Kokavských aktualít z 30.9.2015

Vážení podielnici, občania.

V poslednom príspevku do Kokavských aktualít som písal, že v priebehu mesiaca júl dokončíme manipulačno – expedičný sklad v areáli Roľníckeho družstva. A tak sa i stalo. Z plochy zarastenej burinou skrývajúcej aj historické fragmenty poľnohospodárskej techniky sa stala spevnená plocha, ktorá spĺňa kritériá pre manipuláciu surových kmeňov – dreva v celých dĺžkach. S prevádzkou na sklade sme začali už v júli. Tiež bolo povedané, že podielnici zapísaní na odber palivového dreva na podiel si budú môcť toto drevo odviezť z novozriadeného skladu. Tento odvoz plynule prebieha a myslím si, že k plnej spokojnosti podielnikov. Ku koncu septembra boli požiadavky podielnikov uspokojené v množstve 1 054 prm !

celý text

ostatné | 11. 12. 2015 | Autor: Správce Webu

Príspevok predsedu PSBU do Kokavských aktualít z 30.6.2015

Vážení podielnici, občania.

Dňa 28.3.2015 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava. celý text

ostatné | 11. 12. 2015 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná