Navigácia

Obsah

OZNAM O KONANÍ RIADNEHO "ZHROMAŽDENIA VLASTNÍKOV LESOV PSBU OBCE LIPTOVSKÁ KOKAVA"

Typ: ostatné
"Zhromaždenie vlastníkov lesov PSBU obce Liptovská Kokava"

Výbor Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava zvoláva riadne Zhromaždenie v zmysle Čl. V, od. 1. Zmluvy o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti upravenej v zmysle § 5 zákona č. 97/2013 Z. z. o Pozemkových spoločenstvách v platnom znení.

Zasadnutie hromaždenia sa uskutoční dňa 13. apríla (sobota) 2024 v kultúrnom dome obce Liptovská Kokava. Začiatok prezentácie bude o 10,00 hod., zhromaždenie začne o 11,00 hod.

 

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava vyzýva svojich členov, ktorí spĺňajú podmienky v zmysle Zmluvy o pozemkovom spoločenstve a v zmysle § 13 zákona č. 97/2013 Z. z. o Pozemkových spoločenstvách a majú záujem vo voľbách kandidovať za:

  • predsedu pozemkového spoločenstva
  • člena výboru pozemkového spoločenstva
  • člena dozornej rady pozemkového spoločenstva

aby svoju kandidatúru oznámili výboru pozemkového spoločenstva písomne (viď príloha), alebo osobne v Urbárskom dome. V oznámení je potrebné uviesť svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a do ktorého orgánu spoločenstva kandidujú. Oznámenie je potrebné potvrdiť svojim podpisom a podať osobne v kancelárii spoločenstva, alebo poštou na adrese:

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava, 032 44 Liptovská Kokava 376

Nie je možné kombinovať súčasne kandidatúru za predsedu, do výboru a dozornej rady

 


Prílohy

Vytvorené: 5. 3. 2024
Posledná aktualizácia: 12. 3. 2024 8:00
Autor: Správce Webu