Navigácia

Obsah

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU

Typ: ostatné
jar je tu Príspevok predsedu PSBU obce Liptovská Kokava do Kokavských aktualít zo dňa 21.3.2023

Vážení podielnici, občania.

 

    Posledné zasadnutie Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava s fyzickou účasťou podielnikov sa uskutočnilo dňa 2.3.2019. Čiže sú to už štyri roky od konania zhromaždenia formou fyzickej účasti podielnikov. S ohľadom na aktuálnu pandemickú situáciu mohol výbor PSBU obce L. Kokava zvolať riadne Zhromaždenie v zmysle Čl. V, od. 1. Zmluvy o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti upravenej v zmysle § 5 zákona č. 97/2013 Z. z. o Pozemkových spoločenstvách v platnom znení na 22. apríla 2023.

    Zhromaždenie sa uskutoční v kultúrnom dome Liptovská Kokava. Začiatok prezentácie bude o 10,00 hod.,  zhromaždenie začne o 11,00 hod. Dôležité upozornenie pre podielnikov, ktoré je aj súčasťou pozvánky na zhromaždenie:

  • v zmysle Zmluvy o pozemkovom spoločenstve v prípadeneúčasti podielnika na Zhromaždení je potrebné splnomocniť pre Vaše zastupovanie na Zhromaždení zástupcu – Vami splnomocnenú osobu, aby bolo zhromaždenie uznášaniaschopné a tak mohli byť prerokované a chválené všetky body programu
  • v  prípade, že Zhromaždenie nebude uznášaniaschopné, bude mať len informačný charakter, nebude môcť byť schválené Uznesenie zo zhromaždenia a tým ani schválené a vyplatené podiely na hospodárskom výsledku za rok 2022. 

    O všetkých dôležitých skutočnostiach činnosti PSBU obce Liptovská Kokava za rok 2022 Vás (podielnikov) budem informovať na zasadnutí zhromaždenia dňa 22.4.2023 v správe o činnosti výboru PSBU obce Liptovská Kokava.

  A úplne na záver mi dovoľte Vám popriať pekné veľkonočné sviatky plné rodinnej pohody.

 

Ďakujem

 

Ing. Vladimír Zubček

predseda PSBU obce Liptovská Kokava

 


 


Vytvorené: 14. 7. 2023
Posledná aktualizácia: 14. 7. 2023 11:40
Autor: Správce Webu