Navigácia

Obsah

O Z N A M - D Ô L E Ž I T É

Typ: ostatné
NEPREDÁVAJTE SVOJE VLASTNÍCKE PODIELY !

 

Vážení podieloví spoluvlastníci a členovia Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava.

     Pravdepodobne viacerí z Vás ste už dostali nepodpísaný list  Ministerstva životného prostredia SR, v ktorom upozorňujú súkromných vlastníkov na možnosť „výkupu“ súkromných pozemkov v národných parkoch s odôvodnením, že štát dokáže lepšie zabezpečiť ochranu prírody ako reálni vlastníci. Na „obnovu“ štátneho vlastníctva chce MŽP použiť 65 mil. EUR z plánu obnovy a zvyšovania odolnosti, t.j. vo výsledku peniaze nás, daňových poplatníkov, ktoré by mali byť použité na skutočnú obnovu poškodených lesov a zvyšovanie ich odolnosti v rýchlo sa meniacej klíme (adaptačné, protipožiarne a vodozádržné opatrenia v lesoch).

    Aj keby sme prehliadli nezmyselnosť a nesystémovosť tohto projektu, dovoľujeme si Vás upozorniť na protiprávnosť takéhoto konania. Podľa nášho právneho názoru, Zákon č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách (§9) a ani naša Zmluva o pozemkovom spoločenstve neumožňujú vlastníkovi prevádzať spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti na tretiu osobu bez toho, aby to najskôr ponúkol ostatným spoluvlastníkom. Nič na tom nemení ani predkupné právo štátu pri prevode pozemkov v NP, obsiahnuté v novele zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (§63), predkupné právo štátu nemá v tomto prípade prednosť pred predkupným právom spoluvlastníka!

Doporučujeme preto všetkým našim spoluvlastníkom, aby túto „ponuku“ ignorovali, pretože je nesystémová, protiprávna, zmätočná a aj nevykonateľná.

V Liptovskej Kokave dňa 2.8.2023


Príloha

Vytvorené: 2. 8. 2023
Posledná aktualizácia: 2. 8. 2023 12:49
Autor: Správce Webu