Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 2
ďalší posledná

Príspevok predsedu PSBU do Kokavských aktualít z 14.12.2015

Vážení podielnici, občania.

Príde mi, ako keby to bolo len pred malou chvíľou, keď prišla z obecného úradu požiadavka na príspevok do posledných Kokavských aktualít roku 2014. No odvtedy prešiel už takmer celý rok a je tu zasa vianočný čas a čas bilancovania toho, čo sa nám podarilo urobiť a čo nás ešte čaká. celý text

ostatné | 14. 12. 2015 | Autor: Správce Webu

Príspevok predsedu PSBU do Kokavských aktualít z 30.9.2015

Vážení podielnici, občania.

V poslednom príspevku do Kokavských aktualít som písal, že v priebehu mesiaca júl dokončíme manipulačno – expedičný sklad v areáli Roľníckeho družstva. A tak sa i stalo. Z plochy zarastenej burinou skrývajúcej aj historické fragmenty poľnohospodárskej techniky sa stala spevnená plocha, ktorá spĺňa kritériá pre manipuláciu surových kmeňov – dreva v celých dĺžkach. S prevádzkou na sklade sme začali už v júli. Tiež bolo povedané, že podielnici zapísaní na odber palivového dreva na podiel si budú môcť toto drevo odviezť z novozriadeného skladu. Tento odvoz plynule prebieha a myslím si, že k plnej spokojnosti podielnikov. Ku koncu septembra boli požiadavky podielnikov uspokojené v množstve 1 054 prm !

celý text

ostatné | 11. 12. 2015 | Autor: Správce Webu

Príspevok predsedu PSBU do Kokavských aktualít z 30.6.2015

Vážení podielnici, občania.

Dňa 28.3.2015 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava. celý text

ostatné | 11. 12. 2015 | Autor: Správce Webu

Príspevok predsedu PSBU do Kokavských aktualít z 31.03.2015

Príspevok predsedu PSBU do Kokavských aktualít z 31.03.2015
urbarkokava11. decembra 2015 Nezaradené
Vážení podielnici, občania.

Do nového roku si vždy želáme veľa zdravia, šťastia a úspechov tak v rodinnom živote, ako aj v práci. Nie vždy všetko vyjde, ale keď sme zdraví, dajú sa prekonať aj také udalosti, ako vetrová kalamita z 15.5.2014, ktorú meteorológovia nazvali pekným ženským menom „Žofia“. Bola to udalosť, ktorá svojím rozsahom vstúpila do histórie Horného Liptova. Zmenila ráz krajiny a rôznym spôsobom ovplyvnila životy mnohých ľudí. celý text

ostatné | 11. 12. 2015 | Autor: Správce Webu

Príspevok predsedu PSBU do Kokavských aktualít z 15.12.2014

Vážení podielnici, občania.

Na záver roka sa zvykne bilancovať, čo sa počas celého roka urobilo. Nebolo toho málo. Príroda nás vyskúšala tak, ako to vie len ona – vetrová kalamita, požiar, daždivé počasie. celý text

ostatné | 10. 12. 2015 | Autor: Správce Webu

Oznam o konaní „Riadneho valného zhromaždenia“

Výbor PSBU obce Liptovská Kokava oznamuje, že dňa 28.03.2015 o 11:00 sa v kultúrnom dome v Liptovskej Kokave konalo „Riadne valné zhromaždenie PSBU„. celý text

ostatné | 27. 2. 2015 | Autor: Správce Webu
Obálka

Dejiny urbárskeho spoločenstva v Liptovskej Kokave

V týchto dňoch je v tlači nová kniha od Petra Viteka „Dejiny urbárskehoobalka_001 spoločenstva v Liptovskej Kokave“. Táto publikácia približuje vývoj našej obce a urbárskych majetkov od ich vzniku až po súčasnosť. Podielnici, ktorí sa zúčastnia na najbližšom valnom zhromaždení, obdržia túto knihu ako darček. Ostatní záujemcovia si môžu knihu zakúpiť v sídle PSBU Liptovská Kokava. celý text

ostatné | 2. 10. 2014 | Autor: Správce Webu

Príspevok predsedu PSBU do Kokavských aktualít z 30.09.2014

Vážení podielnici, občania

Hovorí sa, že „nikdy neostane pri jednom“, alebo tiež, že nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch“, ale v tomto prípade aj po horách. Z 15. na 16. 5. to bola rozsiahla vetrová kalamita, o ktorej som už písal a 7.7. v pondelok to bol zasa lesný požiar, ktorý vznikol cca o 14,00 hod. v oblasti Trsteníka (cca 200 m nad chatou Trsteník, ktorá je vo vlastníctve OLZ Liptovský Hrádok). celý text

ostatné | 2. 9. 2014 | Autor: Správce Webu

Príspevok predsedu PSBU do Kokavských aktualít z 30.06.2014

Vážení podielnici, občania

Nebyť udalosti, ktorá sa stala z 15. na 16. mája 2014 – rozsiahla vetrová kalamita, tak môj príspevok do Kokavských aktualít by mal asi takýto obsah: celý text

ostatné | 10. 6. 2014 | Autor: Správce Webu

Príspevok predsedu PSBU do Kokavských aktualít z 30.03.2014

Príspevok predsedu PSBU do Kokavských aktualít z 30.03.2014 celý text

ostatné | 10. 3. 2014 | Autor: Správce Webu
prvá
z 2
ďalší posledná