Navigácia

Obsah

Základné údaje o PSBU

Najnovšia história Pozemkového spoločenstva bývalých urabrialistov obce Liptovská Kokava súvisí s obnovou spoločného hospodárenia s lesným majetkom, ktorá sa začala na základe zákona číslo 29/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku. Vydanie nehnuteľností zabezpečoval prípravný výbor, ktorý sa konštituoval v roku 1991.

Prvá – ustanovujúca výborová schôdza PSBU L. Kokava sa konala 7. decembra 1990 a zloženie výboru bolo nasledovné (7.12.1990 – 1992):
Rudolf Blahút – predseda
Miloš Vrbičan – Kakaliar – tajomník
MUDr. Ján Choma – pokladník
Eugen Šuňavec – člen
Martin Rúčka – člen
Ján Slivka – člen
Štefan Duriš – člen
Ján Rúčka – člen
Ján Porubän – člen

Nasledujúci výbor v rokoch 1993 – 1996 pracoval v zložení:
Ladislav Porubän – predseda (v r. 1993)
Ján Porubän – predseda (od 1994 – 1996)
Miloš Vrbičan – Maga – podpredseda
MUDr. Ján Choma – pokladník
Miloš Vrbičan – Kakaliar – tajomník
Eugen Šuňavec – člen
Ján Rúčka – člen
Ján Bartoš – hospodár
Ján Slivka – člen
Milan Bačík – člen
Igor Vrbičan – člen

Dozorná rada:
Ing. Jaroslav Gajdoš – predseda
Ján Fronko – člen
JUDr. Vladimír Fáber – člen

Lesníci:
Ján Bartek
Martin Rúčka

V súčasnosti pracuje výbor PSBU od posledného Valného zhromaždenia v zložení:
Ing. Vladimír Zubček – predseda
Ján Bartek – podpredseda – odborný lesný hospodár
Ing. Mária Barteková – ekonómka
Ing. Juraj Oravec – člen
Dušan Matejko – člen

Zdenko Oravec - člen                                                                       

Dozorná rada:
Anna Droppová – predseda
Pavel Pros – člen
Dušan Jančuška – člen

Lesník:
Lukáš Droppa

Výmery spoločných nehnuteľností, ktoré v súčasnosti PSBU Liptovská Kokava obhospodaruje:

názov katastrálneho územia číslo LV výmera v m2
Štrbské Pleso LV 337, LV 338, LV 345 174 373,00
Liptovská Kokava LV 897, LV 972, LV 998, LV 1569,LV 1625, LV 1628, LV 1642, LV 1703, LV 1712, LV 1821, LV 1864, LV 1865, LV 1867, LV 1868, LV 2071, LV 2097,LV 2190, LV 2318, LV 2395, 8 284 728,00
Katastrálne územie Jamník LV 384, LV 385, LV 950, 10 200 387,00
Katastrálne územie Pribylina LV 209, LV 1383, LV 1384, LV 1775, LV 2001, LV 2409, LV 2592, LV 2995 11 139 903,00
Katastrálne územie Dovalovo LV 2426, LV 2428 3 519,00
Celkom m2 spoločnej nehnuteľnosti 29 802 910,00

Z toho výmera lesných pozemkov je 2.643,44 ha