Navigácia

Obsah

O Z N Á M E N I E

Typ: ostatné
O Z N Á M E N I E
o uskutočnení zasadnutia Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava formou korešpondenčného hlasovania

  Vážení členovia pozemkového spoločenstva,

vzhľadom na opatrenia a odporúčania vlády Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky proti šíreniu koronavírusu výbor pozemkového spoločenstva zrušil zasadnutie Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava, zvolané na deň 4. apríla 2020.

         Zasadnutie zhromaždenia, ktoré podľa Zákona o pozemkových spoločenstvách výbor zvoláva raz za rok, je hromadným podujatím a preto za súčasnej mimoriadnej situácie a neznámou dobou jej trvania, nie je možné toto zvolať obvyklým spôsobom. Výbor pozemkového spoločenstva bol preto nútený rozhodnúť o uskutočnení zasadnutia Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava dňa 18. mája 2020 formou korešpondenčného hlasovania. Zasadnutie teda bude uskutočnené bez osobnej účasti našich členov alebo ich zástupcov na ňom.

         Na rozdiel od plánovaného programu zrušeného zasadnutia, program zasadnutia zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania je zúžený len na hlasovanie o otázkach nevyhnutých pre ďalší chod pozemkového spoločenstva a tiež, aby sme Vám mohli aj v tejto neľahkej situácii vyplatiť podiely na zisku.

P R O G R AM

zasadnutia Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava uskutočneného formou korešpondenčného hlasovania dňa 18. 5. 2020.

 

1.  Správa o činnosti výboru za uplynulé obdobie

2.  Správa dozornej rady

3.  Správa o finančnom hospodárení a návrh na rozdelenie zisku

4.  Korešpondenčné hlasovanie o navrhnutých uzneseniach

 

         Vzhľadom na technickú, ekonomickú a personálnu náročnosť Vám materiály, ktoré majú byť predmetom rokovania podľa bodov 1. až 3. vyššie uvedeného programu, nie je možné doručiť prostredníctvom pošty, ale s týmito je možné sa oboznámiť na webovej stránke pozemkového spoločenstva: www.urbarkokava.sk.

Ďakujeme za porozumenie

V Liptovskej Kokave dňa 6. apríla 2020

PS

"Hlasovacie lístky" je možné poslať oskenované (prefotené) aj na mail PSBU obce L. Kokava:

urbar-l.kokava@mag-net.sk

 


Prílohy

Vytvorené: 17. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 21. 6. 2020 13:33
Autor: Správce Webu