Navigácia

Obsah

Príspevok predsedu PSBU do Kokavských aktualít z 13.4.2017

Typ: ostatné
safran Príspevok predsedu PSBU do Kokavských aktualít z 13.4.2017

Vážení podielnici, občania.
Na lúkach, ale aj v záhradách, medzi trsmi šedivej vlaňajšej trávy sa začínajú objavovať jedny z prvých poslov jari – šafrany. Často to bývajú celé koberce v odtieňoch modrej až fialovej farby. Pritom zvykneme povedať, že keď je niečoho málo, že je toho „málo ako šafranu“. Na jednej strane celé koberce kvetov šafranov a na druhej strane, že málo. Nabáda nás to, aby sme sa na veci pozerali dôslednejšie a nie iba povrchovo a hľadali za vecami a javmi aj skryté významy. Kvety šafranu, konkrétne blizny, ktoré sú v jednom kvete len tri sa používajú na prípravu veľmi vzácneho a tým aj drahého korenia. Na kilogram tohto korenia treba odhadom stopäťdesiat až dvesto tisíc kvetov. Zber šafranu je možný len raz za rok a robí sa ručne a cena jedného kilogramu sa pohybuje okolo desaťtisíc eur. Prečo toto podobenstvo akoby z kázne? Urbár, jeho majetok, to je predovšetkým les, lúky, pasienky inak povedané aj príroda a tej prírody sa nám zdá, že je všade okolo nás dosť. No v poslednú dobu mi skôr príde, že tej skutočnej prírody je ako šafranu. Preto sa k nej správajme nie ako k niečomu, čoho je nekonečné množstvo, ale ako k tomu vzácnemu koreniu. A doprajme si tohto korenia len po štipkách – v rozumnej miere, aby ostalo aj budúcim generáciám. Neberme teraz po hrstiach tohto vzácneho korenia, lebo budúce generácie nás odsúdia za to, že neokúsili jeho chuť – chuť prírody.
Dňa 25.3.2017 sa uskutočnilo Zhromaždenie vlastníkov lesov Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava. Fyzicky prítomných bolo 168 vlastníkov a zástupcov vlastníkov, ktorí zároveň zastupovali aj 110 vlastníkov na splnomocnenie, čo spolu predstavovalo 7 344,5 hlasov. Týchto 7 344,5 hlasov bolo 51,6 % z celkového počtu hlasov, na základe čoho mohla mandátová komisia konštatovať, že Zhromaždenie vlastníkov lesov bolo uznášania schopné (ale len o 1,6 % čo je cca 226 hlasov – čo sú 3 – 4 silnejší vlastníci !). Ciele zhromaždenia v podobe prijatého uznesenia boli z pohľadu vedenia a výboru PSBU naplnené. Zúčastneným podielnikom treba poďakovať za racionálny prístup k riešeným problémom. Zhodnotenie samotného priebehu rokovania Zhromaždenia ponechávam na samotných zúčastnených. Podielnikom, ktorí sa rokovania nezúčastnili a ani neposkytli svoje splnomocnenie na zastupovanie, chcem pripomenúť, že v budúcnosti pre ich nezáujem môže dôjsť aj k veľkým škodám na majetku urbáru a to len preto, že zhromaždenie nebude uznášaniaschopné a z tohoto dôvodu nebude môcť prijať ani dôležité rozhodnutia. Medzi takéto rozhodnutia patrí aj rozhodnutie o vyplatení
podielov na hospodárskom výsledku. Takže tí, čo neboli, vďaka tým, čo boli, sa môžu tešiť, že v najbližších dňoch im príde prilepšenie do rodinného rozpočtu podľa veľkosti vlastníckeho podielu. Preto apelujem na všetkých podielnikov, ktorí sa v budúcnosti z rôznych dôvodov nebudú môcť zúčastniť na zhromaždení, aby splnomocnili ostatných podielnikov, resp. príbuzných, alebo aj členov výboru a tak umožnili napĺňať ciele pozemkového spoločenstva. Podrobnejšie informácie o zhromaždení budú uverejnené na webovej stránke PSBU (www.urbarkokava.sk) v podobe tlačových materiálov zo zhromaždenia.
V najbližších aprílových dňoch začneme v prípade priaznivého počasia s jarným zalesňovaním. V porovnaní s minulým rokom je to skoro o polovicu menej, ale stále je to úctyhodných 265 890 ks sadeníc . Samozrejme, že v roku 2017 budeme pokračovať aj v ostatných prácach, ale o tom Vás budem informovať v budúcich číslach Kokavských aktualít.
Na záver mi dovoľte popriať Vám pekné veľkonočné sviatky plné rodinnej pohody.
Ďakujem
 

Ing. Vladimír Zubček
predseda PSBU L. Kokava


Vytvorené: 28. 8. 2017
Posledná aktualizácia: 28. 8. 2017 9:20
Autor: Správce Webu