Navigácia

Obsah

oprava vyrezávaním a následným asfaltovaním

Lesná cesta v úseku od hlavnej cesty na Podbanské (približne od Kokavského mostu) po odvozné miesto – „Václavák“ v dĺžke cca 820 m a ďalej až po Trsteník
01 – 13 – oprava cesty na Trsteník – vyrezanie poškodených častí a ich zaliatie teplou živicou