Navigácia

Obsah

Informácia k osadeniu dopravného značenia

Typ: ostatné
Informácia k osadeniu dopravného značenia B3 – „zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel“ na ceste od Roľníckeho družstva Liptovská Kokava smerom na „Sekanisko“

Informácia k osadeniu dopravného značenia B3 – „zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel“ na ceste od Roľníckeho družstva Liptovská Kokava smerom na „Sekanisko“

  Dňa 25.7.2018 bola na ceste od Roľníckeho družstva smerom na „Sekanisko“ (viď foto) odhalená dopravná značka  B3 (zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel) aj s dodatkovou tabuľou. Zákaz vjazdu na základe dodatkovej tabule „Neplatí pre vozidlá občanov obce Liptovská Kokava a pre vozidlá s povolením PSBU obce Liptovská Kokava“.

  Dňa 4.6.2018 výbor na základe sťažností vlastníkov, Roľníckeho družstva, Poľovníckeho združenia Machy, ale hlavne z dôvodu komplikácií, ktoré nám spôsobujú zle parkujúce autá na ceste od RD do lokality Sekanisko pri odovoze dreva, rozhodol o osadení zákazovej značky B3 aj s dodatkovou tabuľou, ktorá by obmedzila vstup na pozemky vo vlastníctve PSBU pre cudzích – nevlastníkov. Značka aj s dodatkovou tabuľou bola osadená na základe súhlasného vyjadrenia Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva PZ v L. Mikuláši zo dňa 12.4.2018 na základe žiadosti na osadenie dopravnej značky zo strany PSBU (ostala však zakrytá). K obmedzeniu vjazdu bolo prijaté aj uznesenie na Zasadnutí zhromaždenia vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava konaného dňa 2.3.2019 v znení:

Obmedzenie vjazdu na pozemky vo vlastníctve PSBU obce Liptovská Kokava nasledovne:

  • pre vlastníkov a jemu blízke osoby v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka- oprávnenie na vjazd na jeden rok zadarmo
  • pre obyvateľov Liptovskej Kokavy s trvalým pobytom (nevlastníkov)- oprávnenie na vjazd na jeden rok zadarmo
  • pre cudzích v prípade nutnosti na základe posúdenia zamestnancami PSBU Liptovská Kokava - oprávnenie na vjazd za poplatok

  K platnosti dopravného značenia sme potrebovali ešte rozhodnutie Obce Liptovská Kokava. Po určitých nedorozumeniach (zo strany Obce L. Kokava)  PSBU obce Liptovská Kokava a Obecné zastupiteľstvo Liptovská Kokava dospeli k dohode na znení dodatkovej tabule a Obec Liptovská Kokava dňa 19.7.2019 vydala „Rozhodnutie“ na použitie zvislej dopravnej značky B3 s dodatkovou tabuľou s textom „„Neplatí pre vozidlá občanov obce Liptovská Kokava a pre vozidlá s povolením PSBU obce Liptovská Kokava“.

  Podielnici PSBU obce Liptovská Kokava, ktorí nie sú obyvateľmi obce Liptovská Kokava si môžu „Oprávnenie na vjazd a státie motorového vozidla na lesné cesty a lesné pozemky  vo vlastníctve PSBU obce Liptovská Kokava“ vyzdvihnúť v Urbárskom dome v pracovných dňoch  v čase od 700 – 1200 h., alebo na základe dohody po telefonickej, alebo mailovej komunikácii:


Vytvorené: 26. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 31. 7. 2019 15:19
Autor: Správce Webu