Navigácia

Obsah

Oznam pre vlastníkov chát

Typ: ostatné
Oznam pre vlastníkov chát, ktorých chaty stoja na prenajatých pozemkoch od Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava.

Dňa 25.3.2017 sa konalo Zhromaždenie vlastníkov lesov Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava, na ktorom bolo okrem iného prijaté aj uznesenie č.4, ktoré hovorí o úprave cien za prenájom pozemkov pod rekreačnými chatami – konkrétne:

 • „valné zhromaždenie schvaľuje úpravu cien za prenájom pozemkov pod rekreačnými chatami a za manipulačnú plochu okolo chát nasledovne:
  1. pre účely rekreácie:
   • pod chatou z pôvodných 0,32 €/m2 na 1,00 €/m2
   • okolo chaty z pôvodných 0,13 €/mna 0,50 €/m2
  2. na podnikanie:
   • pod chatou z pôvodných 1,26 €/m2 na 4,00 €/m2
   • okolo chaty z pôvodných 0,53 €/mna 2,00 €/m2 „

Aj na základe tejto skutočnosti sa vedenie PSBU L. Kokava rozhodlo, že dá autorizovanému geodetovi znova zamerať výmery pozemkov pod chatami a manipulačné plochy, ktoré vlastníci chát okolo chaty užívajú. Do pozemku pod chatou rátame aj všetky ostatné zastavané plochy, ako sú altánky, drevárne, žumpy a pod.

Zameranie zastavaných pozemkov a pozemkov okolo chát – tzv. manipulačných plôch, bude prebiehať v mesiacoch jún až august 2017. Manipulačná plocha okolo chát bude pracovníkmi PSBU vykolíkovaná a následne zameraná. Ohraničenie tejto plochy bude korešpondovať s plochou, ktorá je preukázateľne doteraz majiteľmi chát využívaná. Treba zdôrazniť, že sa stále jedná o plochu, ktorá je súčasťou „Lesného pôdneho fondu“ a PSBU ju poskytuje chatárom, aby mohli plnohodnotne svoju chatu užívať. Súčasne s údajmi o zameraných plochách – situačný nákres (bude prílohou novej zmluvy), budú chatárom zasielané na podpis aj nové zmluvy o prenájme týchto plôch.


Vytvorené: 28. 8. 2017
Posledná aktualizácia: 28. 8. 2017 9:18
Autor: Správce Webu