Navigácia

Obsah

Príspevok predsedu PSBU obce Liptovská Kokava do Kokavských aktualít z 13.10.2017

Typ: ostatné
Príspevok predsedu PSBU obce Liptovská Kokava do Kokavských aktualít z 13.10.2017 Vždy, keď mám napísať príspevok za PSBU L. Kokava do Kokavských aktualít, tak mám hlavybôľ, čo napísať, alebo skôr o čom by to malo byť. Teraz mi k téme dopomohli aj príspevky na istom internetovom diskusnom fóre. Ich autori sa priamo dotkli PSBU L. Kokava. Diskutujúci si okrem toho, že si na našich pozemkoch nazbierali hríbov a autom sa po našich cestám do našich lesov dostali, tiež všimli, ako „devastujeme ťažbou lesy nad Liptovskou Kokavou nad salašom“ ! Dokonca jeden diskutujúci sa vyjadril, že „úplne by stačilo dodržiavať platné zákony a pozatvárať enviromentálnych zločincov ...“ – tým zrejme myslel nás urbárnikov.

Vážení podielnici, občania.

 

Vždy, keď mám napísať príspevok za PSBU L. Kokava do Kokavských aktualít, tak mám hlavybôľ, čo napísať, alebo skôr o čom by to malo byť. Teraz mi k téme dopomohli aj príspevky na istom internetovom diskusnom fóre. Ich autori sa priamo dotkli PSBU L. Kokava. Diskutujúci si okrem toho, že si na našich pozemkoch nazbierali hríbov a autom sa po našich cestám do našich lesov dostali, tiež všimli, ako „devastujeme ťažbou lesy nad Liptovskou Kokavou nad salašom“ ! Dokonca jeden diskutujúci sa vyjadril, že „úplne by stačilo dodržiavať platné zákony a pozatvárať enviromentálnych zločincov ...“ – tým zrejme myslel nás urbárnikov.

Ja som však rád, že pán diskutujúci okrem toho, že nás považuje za „zločincov“ a treba nás „pozatvárať“ spomenul aj to, že stačí dodržiavať platné zákony. A jeden z takýchto platných zákonov je aj Zákon o lesoch č. 326/2005 Z. z., ktorým sa aj my – urbárnici – pri svojej činnosti v lese riadime.

Predovšetkým chcem zdôrazniť, že ťažbu, ktorú v našich lesoch v súčasnosti robíme, je v zmysle tohto zákona podľa § 22 ods. 2 písm. c) ťažba „náhodná“, ktorá vznikla v dôsledku pôsobenia škodlivého činiteľa – lykožrúta smrekového. A my máme v zmysle tohto zákona doslova povinnosť urobiť všetky opatrenia na zabránenie nadmerného šírenia škodlivého činiteľa – lykožrúta smrekového. No a jedna z možností, ak nie jediná v súčasnosti, ako mu zabrániť v šírení, je napadnuté stromy čo najskôr vyťažiť a odviezť  z lesa preč. Pritom sa nejedná ani o lesy ochranné, alebo dokonca o lesy v 5. stupni ochrany prírody (napr. rezervácia Machy, kde vôbec nič nerobíme a ani nesmieme), ale sa jedná v zmysle Zákona o lesoch o lesy „hospodárske“ kde zákon hovorí, že „Hospodárske lesy sú lesy, ktoré nie sú ochrannými lesmi alebo lesmi osobitného určenia a ktorých účelom je produkcia dreva a ostatných lesných produktov pri súčasnom zabezpečovaní mimoprodukčných funkcií lesov“ (§ 15 ods. 1 Zákona o lesoch).

Teda čo také nezákonné robíme, že nás majú „pozatvárať“ ? Veď lykožrút je fenomén – teda pohroma celej strednej Európy a jediné, čo môžeme v súčasnosti robiť, je tzv. asanačná ťažba napadnutých stromov. To si vážne myslia títo tzv. pseudoochranári, že ťažíme preto, aby sme získali čo najviac peňazí a ako hovoria  – aby sa urbárnici „poriadne nabalili“? Veď keď ťažíme napadnuté smreky, tak je to väčšinou pred dobou ich zrelosti a na 80 % sa jedná už o tzv. sucháre, kde cena na trhu je aj o viac ako o polovicu nižšia ako pri čerstvom dreve z plánovanej – úmyselnej ťažby v zmysle Plánu starostlivosti o les. A dokonca odbyt takejto „suchárovej“ hmoty na Slovensku je doslova mizivý, takže sme vôbec radi, keď „niekto“ za hranicami Slovenska takéto drevo vôbec kúpi ! A že vznikajú po sústreďovaní dreva „koľaje“ hlboké aj pol metra, to neteší ani nás a preto keď takúto ťažbu končíme tak sa snažíme takéto ryhy zahrnúť a to tiež niečo stojí. Paradoxom je, že v takýchto jamách po sústreďovaní dreva sa drží pomerne dlho voda a sú miestom výskytu veľmi vzácnych a chránených živočíchov napr. Kunky žltobruchej, Mloka karpatského, ... .

Zákon o lesoch tiež hovorí aj o tom, že takúto náhodnú ťažbu sme „povinní“ v záujme ochrany lesa spracovať do šiestich mesiacov (§ 23 ods. 5 ) a holinu, ktorá po takejto ťažbe vznikne sme povinní zalesniť do dvoch rokov (§ 20 ods. 4 ). A keď hovoríme o povinnosti zalesňovať, tak fakty v PSBU L. Kokava sú nasledovné:

  • rok 2015 – 143 000 ks vysadených sadeníc
  • rok 2016 – 457 440 ks vysadených sadeníc
  • jar 2017 – 267 890 ks vysadených sadeníc
  • jeseň 2017 – plán ak bude dobré počasie – 142 000 ks sadeníc

Keď si to zrátame, tak je to za posledné tri roky viac ako  1 000 000 ks vysadených stromčekov. Vedia si páni pseudoochranári vôbec predstaviť, koľko úsilia je za tým ? Treba získať semeno zo stromov, vysiať ho v lesných škôlkach a vypestovať sadenice, tie vyzdvihnúť, dopraviť do porastu a vysadiť. Veď vy dehonestujete nielen prácu nás lesníkov, ale všetkých ľudí, ktorí sa na tejto činnosti podieľajú. A toto všetko treba aj zaplatiť a to  nezaplatili oni (ochranári), ale podielnici – vlastníci urbáru, lebo tieto peniaze si nevyplatili, ale dali ich k dispozícii k znovuobnoveniu lesa. A že sa z výnosov z ťažby aj vyplatia peniaze urbárnikom? Veď je to ich majetok a po naplnení zákonných výdavkov majú na to prirodzené právo!

Dokážem pochopiť aj nezainteresovaných ľudí, ktorých trápi, keď prídu po dlhšom čase do lesa a namiesto stromov nájdu rúbanisko. Nahnevá ich to. Ale stačí sa spýtať zainteresovaných a možno nedorozumenia pominú.

V 2004 bola obrovská vetrová kalamita v Tatrách. Treba sa na tieto miesta pozrieť a budete vidieť už mladé lesné (rôznorodé) porasty, ktoré sú tam vďaka úsiliu lesníkov v súčinnosti s prírodou. Tieto plochy už zasa plnia svoju funkciu (vodohospodársku, pôdoochrannú, rekreačnú, ...). A tak to bude aj u nás. Chce to len čas.

Čo je v súčasnosti ale faktom, tak to je, že okrem lykožrúta naše lesy devastujú aj hordy zberačov lesných plodov a ako vďačnosť máme od niektorých z nich buď len osočovanie na internetových diskusných fórach, alebo, čo je ešte horšie – odpad po ich „pitnom režime“.

Pre všetkých ochrancov prírody mám ponuku – nech prídu bez nároku na odmenu pomôcť pri obnove lesa, alebo im dáme zadarmo prázdne vrecia na odpad a oni nám ich donesú naplnené odpadkami, ktoré nazbierajú v našich lesoch. No úplne najlepšie je o problémoch diskutovať a nie hneď súdiť bez bližšieho poznania súvislostí.

Dnes mi to príde, že každý, kto vstúpi do lesa, je odborník - lesník a vie čo treba robiť. Len mi nejde do hlavy, prečo takíto „odborníci“, keď sú vážnejšie chorí, sa neliečia sami doma, ale idú k lekárovi ?

 

Ďakujem

 

Ing. Vladimír Zubček

predseda PSBU L. Kokava


Vytvorené: 13. 10. 2017
Posledná aktualizácia: 13. 10. 2017 9:30
Autor: Správce Webu