Navigácia

Obsah

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU OBCE LIPTOVSKÁ KOKAVA DO KOKAVSKÝCH AKTUALÍT Z 25.6.2018

Typ: ostatné
spracovanie kalamity harvestorom v SekaniskuPRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU OBCE LIPTOVSKÁ KOKAVA DO KOKAVSKÝCH AKTUALÍT Z 25.6.2018

Vážení podielnici, občania.

 

  Snáď všetci poznáme príslovie „ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva“. Poznáme, ale nedbáme! V škole sme sa učili, že sú štyri ročné obdobia – jar, jeseň, leto, zima. Dokonca si spomínam, že na základnej škole sme písali sloh na tému „predjarie“. Odvtedy ubehlo len pár desaťročí a zo štyroch ročných období máme v posledných rokoch prakticky dve – leto a zimu ! No aj v rámci týchto dvoch ročných období sa nám striedajú extrémne výkyvy počasia. Uprostred zimy pučia stromy a o lete ani nehovoriac – extrémne lejaky, tropické teploty, suchá, ale aj sneh na Kriváni.

  Z „hory sa nám ozýva“, ale počúvame sotva na jedno ucho a často krát len to, čo chceme. Ornú pôdu a lesy meníme na nákupné centrá, zábavné parky, továrne, slnečné elektrárne, veľkolepé developerské projekty a kadečo iné – „potrebné“. Rieky častujeme malými vodnými elektrárňami – veď nech sa ryby „nerozťahujú“. A prečo ? Lebo EURO je teraz naše „náboženstvo“ ! Treba si však uvedomiť, že toto všetko sa raz pominie a developeri a investori sa raz zbalia a nám ostane len tá pôda. A možno nám neostane ani tá, lebo ju zameníme za „euráče“ na niečo veľmi hodnotné – napr. nové auto. A tak sa môže stať, že ako sme k pôde za Márie Terézie prišli, tak o ňu zasa prídeme a opäť budeme „nevoľníkmi“ v krajine, kde žijeme.

  Otázka môže znieť „a čo robíme my“ – napr. urbárnici? Snažíme sa z lesa zachrániť čo sa dá. Lykožrút je, zdá sa, nezastaviteľný. Asanujeme (spracúvame) poškodené drevo a v súčasných ťažkých podmienkach na trhu s drevom sa snažíme dosiahnuť čo najlepšie ceny za jeho predaj. Časť z takýchto výnosov za predaj kalamitného dreva dostávajú podielnici – veď je to ich majetok. No myslíme aj na budúcnosť. Na plochách, z ktorých bol v dôsledku spracovania kalamitného dreva odstránený les, vysádzame mladé lesné stromčeky, ako základ nového lesa. Ochranári hovoria, že to treba nechať na prírodu, že tá si poradí - tým myslia drevo nechať zhniť a za niekoľko desaťročí tam bude aj les. No hospodársky les,  v ktorom hospodárime aj my, je aj o tom, že jeho hlavnou funkciou podľa Zákona o lesoch je produkcia drevnej hmoty popri zachovaní ostatných funkcií lesa (pôdoochrannej, vodohospodárskej, ...). A čím skôr dokážeme na takýchto plochách, kde bola spracovaná kalamita, obnoviť les, o to skôr môže tento les  produkovať nielen drevnú hmotu, ale aj zabezpečovať ostatné svoje funkcie o ktorých neustále „točia“ tzv. ochranári. Náš Urbariát aj v túto jar vysadil viac ako 381 000 ks sadeníc rôznych druhov drevín na ploche 127,14 ha (smrek obyčajný, jedľa biela, smrekovec opadavý, borovica lesná, buk lesný, jelša sivá, jaseň štíhly,...).

  Čo všetko sa na pôde PSBU obce Liptovská Kokava udialo za posledné obdobie (rok 2017) sa mohli podielnici dozvedieť na Zhromaždení vlastníkov lesov, ktoré sa konalo 24.3.2018. Fyzicky bolo prítomných 171 vlastníkov a zástupcov vlastníkov, ktorí zároveň zastupovali aj 134 vlastníkov na splnomocnenie, čo spolu predstavovalo 8 135,5 hlasov. Týchto 8 135,5 hlasov bolo 59,14 % z celkového počtu hlasov, na základe čoho mohla mandátová komisia konštatovať, že Zhromaždenie vlastníkov lesov bolo uznášaniaschopné. Oproti roku 2017 to bolo o 7,54 % viac prítomných vlastníkov aj v zastúpení, čo je potešiteľné a za čo im ďakujem. Možno zabral aj môj apel na všetkých podielnikov, ktorí sa v budúcnosti z rôznych dôvodov nebudú môcť zúčastniť na zhromaždení, aby splnomocnili ostatných podielnikov, resp. príbuzných, alebo aj členov výboru, a tak umožnili napĺňať ciele pozemkového spoločenstva. Podrobnejšie informácie o zhromaždení sú uverejnené na webovej stránke PSBU (www.urbarkokava.sk) v podobe tlačových materiálov zo zhromaždenia.

  Na záver mi dovoľte vysloviť myšlienku, že „ jeden meter štvorcový ornej pôdy či lesa je mnohonásobne hodnotnejší, ako meter štvorcový betónu“ a podľa tohto sa aj správajme!

 

Ďakujem

 

Ing. Vladimír Zubček

predseda PSBU L. Kokava

 


Vytvorené: 26. 7. 2018
Posledná aktualizácia: 28. 8. 2018 13:07
Autor: Správce Webu